राज्यातील या कर्मचाऱ्यांच्या पगारवाढीबाबत सरकारने घेतला मोठा निर्णय

इतरांना शेअर करा.......

सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बातम्या : राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांना सुधारित वेतनवाढ देण्याचा मोठा निर्णय सरकारने नुकताच घेतला आहे.

असे सरकारी कर्मचारी जे डी.टी. आहेत त्यांना 1 जुलै ची अंदाजे वाढ लक्षात घेऊन 30 जून रोजी सेवानिवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी सेवानिवृत्ती वेतन निश्चित करण्याबाबत 11 सप्टेंबर 2023 रोजी शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

आता राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या प्राथमिक शाळांमधील पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांना,

पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक किंवा केंद्रप्रमुख पदावर पदोन्नतीनंतर वेतन निश्चित करताना वेतनवाढ देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शासनाने घेतला आहे.

असा शासन आदेश 26 सप्टेंबर 2023 रोजी जारी करण्यात आला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या बातम्या सविस्तर वाचा

हेही वाचा: या शेतकऱ्यांचे पीएम किसान निधीचे अनुदान बंद, यादीत नावे80 लाख 20 हजार शेतकऱ्यांना मिळणार 12000 रु. | निधीच्या सर्व याद्या जाहीर

राज्यातील या कर्मचाऱ्यांना पगारवाढ देण्याचा सरकारचा मोठा निर्णय

राज्य पदवीधर वेतनश्रेणीमध्ये पदवीधर प्राथमिक शिक्षक पदावरून पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापक किंवा केंद्रप्रमुख पदावर पदोन्नती झाल्यानंतर,

महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 1981 च्या नियम 11 (1) (अ) नुसार वेतन निश्चित करताना काही जिल्हा परिषदा पदोन्नतीवर काल्पनिक वाढ देत नाहीत.

या संदर्भात महाराष्ट्र राज्य उन्नती प्राचार्य महासंघ आणि काही माननीय विधानसभा/विधानपरिषद यांच्या पत्राद्वारे शासनाच्या निदर्शनास येत आहे.

आता सरकारने सर्वसमावेशक सूचना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.

18 नोव्हेंबर 1988 रोजी ग्रामविकास विभागामार्फत पदवीधर प्राथमिक शिक्षक संवर्गातून मुख्याध्यापकांना सेवाज्येष्ठता, गुणवत्ता आणि सामाजिक आरक्षणाच्या आधारावर पदोन्नती देण्यात आली.

शासनाच्या निर्णयानुसार पदवीधर प्राथमिक मुख्याध्यापकाचे पद निश्चित करण्यात आले आहे

शालेय शिक्षण विभागाच्या 14 नोव्हेंबर 1994 च्या शासन निर्णयान्वये प्राथमिक शिक्षण आणि साक्षरतेच्या सार्वत्रिकीकरण केंद्राच्या प्रमुखाचे पद निर्माण करण्यात आले आहे.

त्यामुळे महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, 1981 च्या नियम 11 (1) अन्वये तरतूद करण्यात आली आहे.

त्यानुसार, जर नवीन पदावरील नियुक्तीमध्ये जुन्या पदापेक्षा अधिक महत्त्वाची कर्तव्ये किंवा जबाबदाऱ्यांचा समावेश असेल आणि वर्ग II च्या पदापेक्षा उच्च पद नसेल तर,

उच्च पदाच्या वेळी बँडमध्ये त्याचे प्रारंभिक वेतन, ज्या टप्प्यावर त्याचे वेतन खालच्या पदावर असायचे त्या टप्प्यावर एक वेतनवाढ मिळाल्यानंतर,

आणि सरकारी कर्मचाऱ्याने वेतनश्रेणीमध्ये कमाल वेतन काढल्यास, मागील वेतनवाढीइतकी रक्कम मिळाल्यावर,

पुढील टप्प्यात वेतन निश्चित केले जाईल.

26 सप्टेंबर 2023 च्या शासन निर्णयानुसार या तरतुदीनुसार त्यांना वेतनवाढ देऊन त्यांचे वेतन निश्चित करण्याचे अधिसूचित करण्यात आले आहे.

अधिक माहितीसाठी G पहा


इतरांना शेअर करा.......

Leave a Comment