Pik Vma Yadi 2024

शासन निर्णय

Pik Vma Yadi 2024 : पीक विमा भरलेल्या शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हेक्टरी 18,900 रुपये जमा करण्यात आले आहेत, यादीत तुमचे नाव तपासा.

Pik Vma Yadi 2024 : नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, ज्या शेतकऱ्यांच्या खात्यात …