या जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सोयाबीन, तूर, कापूस पिकांचा विमा


व्हॉट्सॲप ग्रुप   येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप   येथे क्लीक करा
इतरांना शेअर करा.......

नमस्कार शेतकरी बंधूंनो, आज या लेखाद्वारे आपण खरीप पीक विमा 2023 सोलापूर जिल्ह्याबाबत एक महत्त्वाची अपडेट पाहणार आहोत.

जिल्ह्यातील सोयाबीन, तूर, मका, बाजरी, कांदा, भुईमूग आणि कापूस या पिकांचे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना पीक विमा देण्यासाठी जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय, सोलापूर यांच्यामार्फत 6 सप्टेंबर 2023 रोजी अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे.

त्यामुळे पात्र महसूल विभागातील शेतकऱ्यांना आता २५ टक्के पीक विमा मिळत आहे. सोलापूर जिल्ह्यातील सुमारे 77 महसूल मंडळांमध्ये जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या होत्या.

या सूचनेच्या पुढे 21 दिवसांचा पाऊस आणि सरासरी उत्पादकतेच्या 50% पेक्षा जास्त उत्पन्न या दोन्ही निकषांच्या आधारे 25% पीक देण्यासाठी काही महसूल मंडळांना अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. त्या महसूल मंडळातील ज्या शेतकऱ्यांनी त्या पिकाचा पीक विमा भरला आहे त्यांचा विमा. आपण महसूल वर्तुळ योग्य पाहू

1) सोयाबीन पिकासाठी-

उत्तर सोलापूर तालुका – उत्तर सोलापूर तालुका.

दक्षिण सोलापूर तालुक्यात-
दक्षिण सोलापूर तालुका.

मोहोळ तालुक्यात – अनगर, सावळेश्वर, तसेच नरखेड व अक्कलकोट तालुक्यातही.
अक्कलकोट तालुका

बार्शी तालुक्यातील आगळगाव, नारी, पांगरी, पानगाव, उपळे दामला, सुर्डी, गोडगाव, वैराग आणि सौंद्रे अशी एकूण १५ मंडळे पात्र ठरली आहेत.

२) कबुतर तूर –

उत्तर सोलापूर तालुका –
उत्तर सोलापूर तालुका.

दक्षिण सोलापूर तालुका – बोरमणी, वलसंग, मुस्ती, होटगी, विंचूर आणि मंद्रूप.

मोहोळ तालुक्यात – आगनार, नरखेड, शेटफळ, टाकळी, सिकंदर, वाघोली, कामती बु, सावळेश्वर.

अक्कलकोट तालुक्यात – करजगी, जेऊर, मेडगी, दुधनी, चपळगाव, किणी आणि नागणसूर.

बार्शी तालुका – आगळगाव, नारी, पांगरी, पानगाव,
उपळे दामला, सुर्डी, गोडगाव, वैराग, सौंदरे या महसूल विभागांचा समावेश करण्यात आला आहे.

म्हाडा तालुक्यात दारफळ, कुरुडवाडी, रोपळेक, म्हैसगाव, टेंभुर्णी, मोडनिंब, निमगाव टे, बेंबळ, माडा व लौल.

करमाळा तालुक्यात – अर्जुननगर, पोत्रे, करमाळा, केम, कोटी, सालसे, पांगरे, जिंती व केतुर.

पंढरपूर तालुक्यात – पंढरपूर, रोपेल, करकंब, पाट कुरोली, चाळे आणि पुलूज.

मंगळवेढा तालुक्यात – आंधळगाव, मारापूर, हुलजंती,

या पिकासाठी माळशिरस तालुक्यातील इस्लामपूर, सदाशिवनगर, अकलूज व लॉन्ग या एकूण ६२ महसुली मंडळांचा पीक विम्यासाठी समावेश करण्यात आला आहे.

३) बाजरी –

दक्षिण सोलापूर तालुका – बोरमणी, वलसंग, मुस्ती, होटगी, विंचूर आणि मंद्रूप.

मोहोळ तालुका – मोहोळ, नरखेड, शेटफळ, पेन्नूर, वाघोली, टाकळी, कामठी बु, अनगर, सावलेश्‍वर.

अक्कलकोट तालुक्यात – अक्कलकोट, जेवर आणि नागणसूर.

बार्शी तालुका – आगळगाव

माडा तालुक्यात दारफळ, कुरुडवाडी, रोपळेक, म्हैसगाव, टेंभुर्णी, मोडनिंब, निमगाव टे, बेंबळ, माडा व लौल.

करमाळा तालुक्यात – अर्जुननगर, पोत्रे, करमाळा, केम, कोटी, सालसे, जिंती व केतूर.

-पंढरपूर तालुक्यातील भालवणी व रोपेल,

मंगळवेढा तालुका – आंधळगाव, मारापूर, हुलजंती

माळशिरस तालुक्यात – इस्लामपूर, सदाशिवनगर, अकलूज, लवंग,
नाटेपुते, दहिगाव आणि फोडशिरस या एकूण बाजरी पिकांसाठी ४९ महसूल मंडळांना पीक विम्याचे संरक्षण देण्यात आले आहे.

४) भुईमूग –

उत्तर सोलापूर तालुका – उत्तर सोलापूर, शेळगी, तिन्हे, वडाळा, मार्डी, मांजरेवाडी, बाळे, कोंडी, सोरेगाव

दक्षिण सोलापूर तालुका – बोरमणी, मुस्ती, विंचूर, होटगी, मंद्रूप.

मोहोळ तालुका – मोहोळ, नरखेड, शेटफळ, पेन्नूर, वाघोली, टाकळी, कामठी बु, अनगर, सावलेश्‍वर.

अक्कलकोट तालुका – अक्कलकोट, जेऊर नागणसूर, तडवळ, करजंगी, दुधनी, मेंडगी, वाघदरी, चपळगाव, किणी.

बार्शी तालुक्यातील पानगाव, उपळे दु, सुर्डी व सौंद्रे.

एकूण भुईमूग पिकासाठी माळशिरस तालुक्यात इस्लामपूर, अकलूज आणि नैतपुते या 41 महसुली मंडळांना पीक विम्याचे संरक्षण देण्यात आले आहे.

५) मका –

माडा तालुका
पंढरपूर तालुका व करमाळा तालुका महसूल मंडळांचा समावेश आहे.

६) कांदा-

-उत्तर सोलापूर तालुका
– दक्षिण सोलापूर तालुका
– अक्कलकोट तालुका
-माडा तालुका, मोहोळ तालुका,
– पंढरपूर तालुका, आणि करमाळा तालुक्याचा समावेश करण्यात आला आहे.

७) कापूस-

सांगोला तालुक्यात – कोला, नायबळा, घेरडी, शिवणे.

मंगळवेढा तालुका – मारापूरच्या महसूल मंडळाचा त्यात समावेश आहे. आणि अशा प्रकारे 6 सप्टेंबर 2023 रोजी जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालय सोलापूर यांच्यामार्फत ही अधिसूचना जारी करून या महसूल मंडळातील पात्र शेतकऱ्यांना 25% पीक विमा देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ,

त्याचप्रमाणे तुरडाळ, सोयाबीन, भुईमूग, कापूस, मका, बाजरी, कांदा ही पिके हंगामाच्या शेवटी उत्पादनावर आधारित नुकसान भरपाईसाठी पात्र असतील. आणि सध्या या भरपाईपैकी २५% रक्कम आगाऊ दिली जाईल. जिल्हा अधिकारी कार्यालयात दाखल झाले आहेत


इतरांना शेअर करा.......

My name is Umesh Gore. I am a blogger, youtuber and wordpress developer. I have more than 5 years of experience in this field.

Leave a Comment