या जिल्ह्यांचा सोयाबीन विमा मंजूर

इतरांना शेअर करा.......

नमस्कार मित्रांनो, धाराशिव म्हणजेच उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ३६ महसुली विभागातील शेतकऱ्यांना पीक विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

धाराशिव जिल्हा दंडाधिकारी कार्यालयामार्फत शेतकऱ्यांना सोयाबीन पीक विमा उपलब्ध करून देण्यासाठी पीक विमा कंपनीला अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. धाराशिव जिल्ह्यातील 36 महसुली विभागात.

मित्रांनो, धाराशिव जिल्ह्यातील जवळपास सर्वच महसुली भागात पावसाने हजेरी लावली असून या पावसामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची नासाडी झाली आहे.

पावसाच्या प्रमाणामुळे उत्पादनात ५० टक्क्यांहून अधिक घट होण्याची शक्यता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली होती.

आणि या अनुषंगाने विविध नैसर्गिक आपत्तीत बाधित झालेल्या या शेतकऱ्यांचेच काही प्रमाणात सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत देण्यात आल्या होत्या.

मित्रांनो, या पार्श्‍वभूमीवर सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील 36 महसूल विभाग पावसामुळे या पीक विमा योजनेचे काम रखडले आहेत.

पीक विमा कंपनीला योजनेच्या नियमानुसार 25 टक्के आगाऊ पीक विमा रक्कम भरण्याचे निर्देश दिले आहेत.

धाराशिव जिल्ह्यातील खालील महसुली मंडळांना आगाऊ २५% पीक विमा मंजूर करण्यात आला असून ते पुढीलप्रमाणे आहेत.

उस्मानाबाद तालुक्यातील मंडळ-

1) उस्मानाबाद शहर
2) उस्मानाबाद ग्रामीण
3) आंब्याजवळ
4) बांबिली
५) करजखेडा
6) केशेगाव
7) पाडुळी
8) तेरा
9) धोका
10) येडशी
11) जगजी.

2- तुळजापूर तालुक्यातील सर्कल –
तुळजापूर, सलगरा दि, सावरगाव, मंगरूळ, आर्ली बु, इटकळ व तामलवाडी.

3- उमरगा तालुक्यातील सर्कल.
उमरगा, अनार, वालसूर, मुळज, बेडगा आणि मुरूम.

4-लोहारा तालुक्यातील मांडा
माकणी, जावेती आणि धनुरी.

कळंबा तालुक्यातील 5-मंडल –
येरमाळा, मस्सा बी, शिरधोण, नायगाव.

6-परंडा तालुक्यातील मंडळ
परंडा, अनळा, शेलगाव आणि सोनारी.

या 36 महसूल विभागातील सोयाबीन पिकांचा विमा उतरविण्याच्या सूचना विमा कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत.


इतरांना शेअर करा.......

Leave a Comment