अतिवृष्टी नुकसान भरपाई जाहीर या 11 जिल्ह्यांची जिल्ह्यानुसार यादी पहा

ativrushti nuksan bharpai list

शासन निर्णय शेती पिकांचे आणि शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून एकूण रक्कम संदर्भ क्रमांकानुसार शासन निर्णयानुसार निर्धारित …

Read more