अतिवृष्टी नुकसान भरपाई जाहीर या 11 जिल्ह्यांची जिल्ह्यानुसार यादी पहा


व्हॉट्सॲप ग्रुप   येथे क्लीक करा
टेलिग्राम ग्रुप   येथे क्लीक करा
इतरांना शेअर करा.......

शासन निर्णय

शेती पिकांचे आणि शेतजमिनीच्या नुकसानीसाठी, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीतून एकूण रक्कम संदर्भ क्रमांकानुसार शासन निर्णयानुसार निर्धारित दरानुसार देण्यात येईल. 107177.01 लाख रुपये (अक्षरशः एक हजार रुपये) वितरीत करण्यासाठी शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. (फक्त सत्तर कोटी सत्तर लाख एक हजार इतकी रक्कम). पीक विमा

2. या शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रोफॉर्मामध्ये नमूद केलेल्या खाते शीर्षकानुसार कार्यासन एम-11 ने हा निधी DBT प्रणालीद्वारे वितरित केला पाहिजे. या प्रस्तावांतर्गत जिल्हाधिकार्‍यांनी सर्व लाभार्थ्यांची माहिती विहित नमुन्यात तयार करून वरील क्रमांक 2 दिनांक 24.01.2023 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे संगणकीकृत प्रणालीमध्ये भरावी. ही माहिती भरताना –

अ ) हे लक्षात ठेवले पाहिजे की चालू हंगामात पीक नुकसानीसाठी सर्व विभागांना आधीच वितरित केलेल्या मदतीच्या रकमेत या कलमाखाली मागितलेल्या रकमेचा समावेश नाही.

शासनाचा अधिकृत निर्णय पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा

इथे क्लिक करा


इतरांना शेअर करा.......

My name is Umesh Gore. I am a blogger, youtuber and wordpress developer. I have more than 5 years of experience in this field.

Leave a Comment