वन्यप्राणी मुळे मनुष्यहानी/पशुधनहानी झाल्यास मिळणार 20 लाख रु | Vanyaprani Nuksan Bharpai 2023

शासन निर्णय

वन्यप्राणी मुळे मनुष्यहानी/पशुधनहानी झाल्यास मिळणार 20 लाख रु | Vanyaprani Nuksan Bharpai 2023

वन्यजीव नुकसान भरपाई: सर्व शेतकरी बांधवांना नमस्कार, वन्य प्राण्यांच्याहल्यामद्धे पशुधन किंवा …