dtp 10th pass shipai bharti 2023

एजुकेशन

10 वी पास साठी शिपाई भरती सुरू पगार 45,000 | असा अर्ज करा

महाराष्ट्र शासनाच्या नगररचना व मूल्यमापन विभागांतर्गत पुणे/कोकण/नागपूर/नाशिक/छत्रपती संभाजीनगर/अमरावती विभागातील शिपाई ( …