शेतकऱ्यांच्या खात्यावर हेक्टरी 22 हजार 500 रुपये भरपाई जमा करण्यात येणार आहे.

nuksan bharpai maharashtra

नमस्कार शेतकरी बांधवानो, यामध्ये समाविष्ट असलेल्या महत्त्वाच्या योजनांपैकी एक म्हणजे कीटक आक्रमण. राज्याच्या विविध भागांमध्ये, गोगलगायीचे नुकसान, मोझॅक …

Read more